Hva er manuellterapi? 

Manuellterapi er en offentlig videreutdanning i fysioterapi og består i dag av et toårig klinisk masterprogram ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende utdanning tilbys også ved universiteter i utlandet.  

Fysioterapeuter med denne videreutdanningen kalles manuellterapeuter og har speslistkompetanse innen undersøkelse, behandling og forebygging av problemer i nerve-, muskel- og skjelettsystemet. For å kunne kalle seg manuellterapeut må fysioterapeuten også ha avlagt og bestått kurseksamen i radiologi og differensialdiagnostikk og laboratorieanalyser. Alle manuellterapeuter har dessuten særskilt trygdefaglig opplæring. For mer informasjon om manuellterapi gå inn på lenkene under. 

https://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Faggrupper/Manuellterapi

https://www.manuellterapi.no/infoside/om-manuellterapi/
 

 

Kontakt Informasjon

Rønvik Fysioterapi as

Org: 979486235

Tlf: 75508215

Nordstrandveien 41, 8012 Bodø 

Webside: www.ronvikfysioterapi.no

Gruppetrening

- Fysiopilates 

- Mediyoga

-Styrketrening

-Medisinsk treningsterapi

 

Åpningstider

Mandag- Fredag  0800-1600

Besøksadresse: 

Nordstrandveien 41, 8012 Bodø 

3 etg, Inngang: Kiwi