Klinisk Ortopedisk Medisin er et utdanninssystem utviklet av Ortopeden Dr James Cyrix for behandling og undersøkelse av muskel og skjelettlidelser. Systemet er bygget på hans banebrytende arbeide innenfor diagnostikk og behandling. Gjennom boken  "A Textbook of Orthopaedic Medicine- volume 1" systematiserte Dr cyriax undersøkelsen og behandlingen av muskel og skjelettlidelser. Metoden han brukte tok for seg klinisk resonering, differensial diagnotisering og testing av forskjellige strukturer i kroppen. Dr Cyriax kalte dette for  "selective tissue tension testing".

Klinisk Ortopedisk Medisin som system ønsker å gi legen/terapeuten

  • En inngående forståelse av referert smerte og strukturenes embryonale opprinnelse.
  • Kunnskap om funksjonell- og topografisk anatomi.
  • Nøyaktig og systematisk opptak av sykehistorie og klinisk undersøkelse.
  • Kunnskap om hvordan de forskjellige sykdommene oppstår og utvikles.

Hva kan pasienten forventer seg:

Ved første undersøkelse vil man gå igjennom en grundig sykdomshistorie. Dette for å finne ut av når og hvordan skaden oppstå. Videre vil man se på hva som forbedrer eventuelt forverrer plagen, om smerten er lokalt eller referert fra andre steder m.m.

Ved diagnotisering vil man vurdere sykdomshistorien sammen med den klinisk undersøkelsen, som vil bestå av et visst antall tester. Det kan være aktive, passive bevegelser, samt isometriske tester av musklene, tester for leddband, sener, skive eller nevrologisk tester.

Ved diagnotisering vil man sammen med pasienten sette opp en behandlingsplan som er rettet mot den skade strukturen. Både ved diagnostisering og behandling er det viktig at det er et samarbeid mellom lege og fysioterapeut. Derfor er det viktig at begge yrkesgrupper har samme kunnskapsbakgrunn. I noen tilfeller vil best behandling komme fra legens side, i andre tilfeller vil effekten komme gjennom tiltak fra fysioterapeuten. Visse lidelser vil også ha best hjelp med en kombinasjon av behandlinger mellom fysioterapeut og lege.

Hvilke behandling bruker man i klinisk Ortopedisk Medisin:

Tverrfriksjoner Mobilisering ManipulasjonTraksjon Tøyninger

      Ergonomi

 

Referanse:

J Man Manip Ther. 2007; 15(3): 165–174. A History of Manipulative Therapy

Norsk forening for klinisk ortopedisk Medisin- www.nfkom.com

A system of Ortopedic Medicine - Author Ludwig Ombregt

 

 

Kontakt Informasjon

Rønvik Fysioterapi as,

Org: 979486235

Tlf: 75508215, Fax: 75508216

Nordstrandveien 41, 8012 Bodø 

Webside: www.ronvikfysioterapi.no

Gruppe trening

- Fysiopilates 

- Mediyoga

-Mensindieck

-Styrektrening

-Medisinsk treningsterapi

Åpningstider

Mandag- Fredag  0800-1600

Kalender

Her kan du gå inn på kalender for å sjekke oppdatert informasjon om gruppe tilbudet ved klinikken.

Les mer