Ortopedisk medisin er et klinisk undersøkelses- og behandlingssystem for muskel- og skjelettlidelser, basert på den engelske ortopeden James Cyriax’ banebrytende arbeid. Systemet er videreført med hensyn til dagens forskning og viten.

Utdanningen i ortopedisk medisin er åpen for både leger og fysioterapeuter. Den organiseres av nasjonale og internasjonale organisasjoner tilknyttet OMI (Orthopedic Medicine International). For best mulig å kunne hjelpe pasientene anser vi det som avgjørende at leger og fysioterapeuter har en felles faglig basis. Både undersøkelse, diagnosestilling og behandling skjer i tett samarbeid mellom lege og fysioterapeut.

Eksempel på behandling: Tverrfriksjoner, mobilisering/manipulasjon, injeksjoner og tøyninger.

For mer informasjon gå inn på: https://www.ominorden.com/nb/home

 

 

Kontakt Informasjon

Rønvik Fysioterapi as

Org: 979486235

Tlf: 75508215

Nordstrandveien 41, 8012 Bodø 

Webside: www.ronvikfysioterapi.no

Gruppetrening

- Fysiopilates 

- Mediyoga

-Styrketrening

-Medisinsk treningsterapi

 

Åpningstider

Mandag- Fredag  0800-1600

Besøksadresse: 

Nordstrandveien 41, 8012 Bodø 

3 etg, Inngang: Kiwi