Rønvik fysioterapi as har 5 terapeuter med kommunal driftsavtale gjennom Bodø kommune. Disse følger takstplakaten for betaling av fysikalske tjenester. Videre har Rønvik fysioterapi as noe private tjenester som ikke dekkes gjennom folketrygden og som ikke kan avskrives for frikort II. Disse tjenestene betales i sin helhet til behandlende terapeut.

Priser hos manuellterapeut uten driftsavtale:

Undersøkelse: 600 kr

Behandling:   390 kr

Priser hos fysioterapeut uten driftsavtale:

Undersøkelse: 550 kr

Behandling:   350 kr 

Andre tjenester:

Tjenester/Forbruksmateriall

Priser

   

treningsprogram

100 kr

   

fysioterapirapport til forsikringsselskap, barneverntjeneste, NAV mm

500 kr

fysioterapi med hjelp av nåler

50 kr

tape.

100 kr

Støttebandasje/strømper

Ved Bestilling

Utstyr for hjemmetrening

Ved Bestilling

Strikk

50 kr

 Tilleggstjeneste som er prisregulert:

Kopi av pasientjournal; dette er regulert og er for tiden 85,-

Manuellterapeutene/Fysioterapeutene

Manuellterapeut Håvard Alsos Sørensen, fysioterapeut Eldar Nilsen, Fysioterapeut Åse Voje, fysioterapeut Einar Spillum og Fysioterapeut Helle Madsen har alle driftsavtale med Bodø kommune. De ser derfor pasienter med refusjon fra folketrygden. For disse timen følger terapeutene NFF Takstplakat.

Alle andre pasienter finansierer sin undersøkele/ behandling gjennom privat helseforsikring, idrettsforsikring, arbeidsgiver, egenbetaling eller gjennom annen finanisiering og kan få time uten ventetid hos de andre terapeutene ved Rønvik Fysioterapi AS 

 Avtalt time som ikke benyttes og som ikke er avbestilt senest en arbeidsdag før må betales i sin helhet (egenandel+honorar)

Kontakt Informasjon

Rønvik Fysioterapi as,

Org: 979486235

Tlf: 75508215, Fax: 75508216

Nordstrandveien 41, 8012 Bodø 

Webside: www.ronvikfysioterapi.no

Gruppe trening

- Fysiopilates 

- Mediyoga

-Mensindieck

-Styrektrening

-Medisinsk treningsterapi

Åpningstider

Mandag- Fredag  0800-1600

Kalender

Her kan du gå inn på kalender for å sjekke oppdatert informasjon om gruppe tilbudet ved klinikken.

Les mer