Fysioterapi som behandlingsform har blitt utørt siden 2500 f.kr. I kina på denne tiden brukte man fysikalsk behandling og massasje på pasienteter med fysiske/psykiske sykdomer. Hippokrates beskrev behandling og utførelsen av massasje og vannterapi fra 460 f.kr.

I Moderne tidsalder ble fysioterapi som fagutviklet i Sverige av Per Henrik Ling. I 1813 startet han med flere den første gymnastikk og idrettshøgskolen i Sverige, den kungeliga gymnastica centralinstitutet (GCI). Her ble Linges gymnastiksystem utviklet og tatt i bruk av svenske offiserer i militæret. Linges gymnastikk system gikk ut på at man skulle lære pedagogisk gymnastik (frisk og skolegymnastik), militærgymnastik og medisinsk gymnastik. Elevene ved skolen lærte også anatomi fysiologi og patologi.  Fra og med 1830 tallet reiste fysioterapeuter ut i verden for å spre sin kunskap. Fra da av har vi sett at fysioterapeut utdannelsen har satt rot i flere land som England, Tyskland, Nederland og USA. Den første fysioterapi utdanningen i Norge ble opprettet i 1897 ved Christiania orthopædiske og medico-mekaniske institutt under ledelse av legene Giertsn og Natvig.

Så hva er fysioterapi?

Den teoretisk grunnlaget for fagutdøvelsen fysioterapi er forankret i naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humanistisk vitenskap. Fysioterapi er analysen av kropp, bevegelse og funskjon. Helsepersonel som er trent i fysioterapi blir kalt fysioterapeuter. Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasient-/klientsituasjoner. Fysioterapeuter har bred kunnskap om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon hos frisk og syk og om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom. De kan legge til rette for – og yte tjenester som bidrar til at individer og befolkningsgrupper utvikler, opprettholder og gjenvinner optimal bevegelses- og funksjonsevne gjennom livsløpet. Hensikten med fysioterapi er å optimalisere livskvalitet gjennom smertelindring og forbedre bevegelsespotensialet gjennom helsefremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende/habiliterende virksomhet. Valg av fysioterapeutiske tiltak er basert på en grundig fysioterapeutisk undersøkelse, en kritisk gjennomgang av forskningskunnskap og systematisert erfaringskunnskap om tiltakets virkninger, samt brukerens egne preferanser. Fysioterapeuter anvender kroppslige innfallsvinkler og en rekke metoder og tilnærminger for å stimulere til lærings- og endringsprosesser som kan bidra til best mulig funksjon.

Utdanning

Det tar fire år å bli autorisert som fysioterapeut; tre år på fysioterapeututdanningen ved en av fire høyskoler i Norge og et siste år som utgjør obligatorisk turnustjeneste Det finnes også utdanningstilbud for å bli fysioterapeut i utlandet

 

Hva behandler en fysioterapeut

Fysioterapeuten behandler smerter/problemer/symptomer som kommer fra muskler, nerver og ledd i hele kroppen, for eksempel:

 • Hodepine, svimmelhet, øresus. Kjeveplager
 • Nakke- og - skulderplager
 • Armplager: tennis- og golferalbue.
 • Slitasjegikt i håndledd og fingerledd. Seneskjedebetennelser.
 • Carpaltunnelsyndrom
 • Ryggplager: Prolaps, lumbago, isjias
 • Bekkenplager: bekkenløsning og bekkenleddsyndrom
 • Hofteplager: slimposebetennelse, slitasjegikt
 • Kneplage: leddbåndskader, slimposebetennelse, kneskjellsplager, slitasjegikt
 • Ankelplager: leddbåndskader, slitasjeskader
 • Fotplager: Achillssenebetennelse, hælspore, fotdeformiteter.
 • Opererte skader
 • Slag, parkinson, nevrologisk lidelser m.m
 • Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS)

Referanser:

Norsk Fysioterapeutforbund- www.fysio.no

Wikipedia- Fysioterapi

Fysioterapeuten.no- Varför ortopeden blev sjukgymnast och varför vi inte kommer ihåg det

Ottosson A, Sjukgymnasten – vart tog ’han’ vägen? En undersökning av sjukgymnastyrkets maskulinisering och avmaskulinisering 1813-1934, Göteborg: Göteborgs universitet, Historiska institutionen 2005

Kontakt Informasjon

Rønvik Fysioterapi as,

Org: 979486235

Tlf: 75508215, Fax: 75508216

Nordstrandveien 41, 8012 Bodø 

Webside: www.ronvikfysioterapi.no

Gruppe trening

- Fysiopilates 

- Mediyoga

-Mensindieck

-Styrektrening

-Medisinsk treningsterapi

Åpningstider

Mandag- Fredag  0800-1600

Kalender

Her kan du gå inn på kalender for å sjekke oppdatert informasjon om gruppe tilbudet ved klinikken.

Les mer