Om Rønvik Fysioterapi

Om Rønvik Fysioterapi

Om Oss

Rønvik Fysioterapi er en fysioterapiklinkikk lokalisert i bydelen Rønvik i Bodø, og vi har et tett samarbed med kommunehelsetjeneste, Nordlandssykehuset og fastlegene i byen. Hos oss kan du bestille time hos både fysioterapeut og manuellterapeut, med eller uten driftsavtale med Bodø kommunen.

Teamet vårt består av erfarne og videreutdannede fysio- og manuellterapeuter med høy faglig kompetanse. Terapeutene våre innehar bred og spesialisert kompetanse innenfor muskel og skjelett skader, manuellterapi, ortopedi, hjerte/ lunge rehabilitering, idrettsfysioterapi, allmenfysioterapi, psykomotorisk behandling og onkologi/ lymfødem behandling.

I tillegg til å bedrive fysio- og manuellterapi består klinikken av en gruppetreningssal samt en velytstyrt treningssal for rehabilitering og styrketrening.  I dag  tilbyr vi både Yoga grupper og Fysio-Pilates grupper, mens vi snart skal starte opp med en psykomotorisk gruppe og artrose skole.

Vår Historie

Rønvik Fysioterapi as ble opprettet i 1998. Opprinnelig het klinikken Rønvik fysikalske institutt, men etter at man skiftet driftsform ble navnet endret til Rønvik Fysioterapi as. Over mange år har Rønvik Fysioterapi as hatt 5 eiere. Dette vises i klinikkens logo der man har valgt 5 bølger som beveger seg framover i felleskap, og står som symbol for kontinuerlig utvikling, framdrift, samarbeid, inkludering og et aktivt liv i bevegelse.

Klinikken har opp gjennom årene hatt flere terapeuter som har jobbet ved Rønvik Fysioterapi as, i et terapeut felleskapet, og i perioder har man hatt studenter som har gått i lære og veiledning som en del av utdanningen sin.

Vår Historie

Rønvik Fysioterapi as ble opprettet i 1998. Opprinnelig het klinikken Rønvik fysikalske institutt, men etter at man skiftet driftsform ble navnet endret til Rønvik Fysioterapi as. Over mange år har Rønvik Fysioterapi as hatt 5 eiere. Dette vises i klinikkens logo der man har valgt 5 bølger som beveger seg framover i felleskap, og står som symbol for kontinuerlig utvikling, framdrift, samarbeid, inkludering og et aktivt liv i bevegelse.

Klinikken har opp gjennom årene hatt flere terapeuter som har jobbet ved Rønvik Fysioterapi as, i et terapeut felleskapet, og i perioder har man hatt studenter som har gått i lære og veiledning som en del av utdanningen sin.